Många kommuner behöver ta emot fler flyktingar

Siffror som Landets Fria Tidning tagit fram visar att många av landets kommuner har för få platser för nyanlända. I Värmlands län till exempel har länsstyrelsen som mål att kommunerna ska dubbla sitt mottagande.

Länsstyrelserna utgår ifrån Migrationsverkets siffror när de tar fram förslag på hur många platser varje kommun skulle behöva ordna för olika grupper av flyktingar. Många kommuner tar dock emot färre personer än länsstyrelserna föreslår. Det leder till att nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige tvingas stanna kvar på anläggningsboenden istället för att flytta till egna bostäder.

Länsstyrelserna har länge arbetat för att öka antalet platser men nu behövs i många fall större förändringar. Till exempel planerar länsstyrelsen i Värmland vid ett möte i oktober att uppmana kommunerna att fördubbla sitt mottagande.

– Vår arbetshypotes är att alla kommuner borde kunna fördubbla sitt antal anvisningsbara platser, säger Katja Berglund, integrationsstrateg vid länsstyrelsen Värmland.

Landets Fria Tidning har räknat fram hur många anvisningsbara platser som skulle behövas i en rad kommuner i landet. Vi gjorde som länsstyrelsen i Uppsala län och fördelade helt ekelt länstalen efter kommunernas folkmängd. Det här är alltså inga officiella siffror men ger en vink om hur behovet ser ut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV