Många kommuner behöver ta emot fler flyktingar

Siffror som Landets Fria Tidning tagit fram visar att många av landets kommuner har för få platser för nyanlända. I Värmlands län till exempel har länsstyrelsen som mål att kommunerna ska dubbla sitt mottagande.