Håll Sverige borta från Nato

Ett samarbete mellan Sverige och Nato i form av ett värdlandsstöd innebär att Nato kan ha trupper stationerade i Sverige, får förvara kärnvapen här och får möjlighet att ansöka om att anfalla från svenskt territorium. Risken för konflikter och krig ökar med Nato-avtal och Nato-medlemskap, skriver Barbro Midbjer.