”Ekopsykologin kan vara ett paradigmskifte”

Nyligen avslutades Sveriges första längre utbildning i ekopsykologi. Nu ska deltagarna sprida idéerna om att hela relationen mellan människan och resten av naturen.