Radar – Nyhet

Chalmers satsar på solceller

4 200 kvadratmeter tak på Chalmers campus Johanneberg ska täckas med solceller. Genom satsningen vill man främja högskolan som forskningsmiljö för framtidens energilösningar.

4 200 kvadratmeter tak på Chalmers campus Johanneberg ska täckas med solceller. Genom satsningen vill man främja högskolan som forskningsmiljö för framtidens energilösningar.

Chalmersfastigheter och Akademiska hus satsar åtta miljoner kronor på att installera solceller på Chalmers campus Johanneberg. Sammanlagt 4 200 kvadratmeter tak fördelat på åtta byggnader kommer att täckas, vilket ska ge en årlig elproduktion på 550 000 kilowattimmar.

– Vårt lokala elsystem på campus Johanneberg kommer att få en solelsandel som ligger närmare den andel man räknar med för framtidens elmarknad som helhet. Det ger nya konkreta möjligheter att studera hur en ökande andel solel kommer att påverka elsystemets infrastruktur, affärsmodeller och lagstiftning, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett pressmeddelande.

Genom satsningen vill man främja Chalmers som forskningsmiljö för framtidens energilösningar.

I dag pågår ett flertal forskningsprojekt på området som gynnas av de nya solcellerna, bland annat EU-projektet Fossil free energy district där man skapar en virtuell energimarknadsplats för att kunna handla med el lokalt.

Installationen startar våren 2018 och ska vara färdig under 2019. Tillsammans med de solceller som redan finns förväntas anläggningen täcka omkring 3 procent av campus Johannesbergs totala elförbrukning, vilket innebär att det kommer att vara en av Sveriges mest solcellstäta stadsdelar.


Andra artiklar inom Syre Göteborg

Glöd – Ledare

Lokalt engagemang förtjänar att tas på allvar

Radar – Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas…

Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en…

Radar – Nyhet

Lånecyklarna ska bli fler

Trafiknämnden har beslutat om hur framtidens hyrcykelsystem i Göteborg ska se ut. Det ska bli…

Radar – Nyhet

Friska djur avlivas på Borås djurpark

I veckan har SVT Nyheter väst rapporterat om hur friska djur avlivas på Borås djurpark.…

Radar – Nyhet

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i…

Glöd – Debatt

Rädda Kortedala bibliotek