Läs tidningen
 

Hej Syreprenumerant!

Regeringspartierna har beslutat att införa ett bidragstak. I veckans stora zoom går Syres reporter Anna Langseth till botten med vad det innebär. Det är dyster läsning. Barnfamiljer som får försörjningsstöd riskerar att drabbas allvarligt, detta i en situation där inflationen redan gjort livet svårare.
Syre har pratat med några familjer och tagit reda på vad forskningen säger. ”Om man bara genomför det här utan några andra åtgärder skapar man problem, och löser kanske inte så många”, säger Andreas Bergh, forskare i nationalekonomi.

Vi fortsätter också att analysera konsekvenserna av kursändringen i svensk politik och Tidöavtalet. Överenskommelsen säger till exempel att man ska utreda möjligheterna att begränsa rätten till kostnadsfri tolk för den som har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. ”Det är så motbjudande att det vänder sig i magen”, skriver Malin Bergendal i en ledare. Den som själv har erfarenhet av att få svåra besked av en läkare vet hur svårt det kan vara att ta in menar hon. Hennes förslag är att istället ge människor optimala möjligheter att lära sig svenska.
Och vill vi verkligen vara på väg mot 1984? Advokaten Peter Hellman menar att de preventiva tvångsmedel som finns i Tidöavtalet låter som något hämtat ur den klassiska övervakningsdystopin 1984 av George Orwell. Syre har låtit två jurister kommentera Tidöavtalet ur ett integritetsperspektiv.

Detta var några exempel på texter ur bifogad blädder-pdf. Hela veckan kommer också nya artiklar på tidningensyre.se!

Trevlig läsning!


Benita Eklund
Redaktionschef

PS. Vill du avanmäla detta nyhetsbrev från oss klickar du här och bockar ur Syres veckomagasin under Redaktionens val. Där kan du även anmäla dig till eller ta bort dig från våra andra nyhetsbrev. DS