Läs nummer
 
 

Djurindustrins värsta grymhet

Glöd– Ledare | När hundratals och tusentals djur hålls sammanträngda på små ytor uppstår med jämna mellanrum snabb sjukdomsspridning. Ibland rör det sig…
 

Långsiktigt skydd för fjällnära skog

Radar– Miljö | I en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sveaskog fastslås att 100 000 hektar fjällnära skog med unika naturvärden ska skyddas. En…
 

Nytt lönekrav för arbetsinvandrare dröjer

Radar– Politik | Regeringen ska införa ett höjt lönekrav för arbetsinvandring. Nu diskuterar regeringspartierna och SD eventuella undantag från kravet.
 

Förbud mot ”evighetskemikalier” i EU föreslås

Radar– Miljö | Runt 10 000 PFAS-kemikalier kan komma att förbjudas helt i EU. Förbudet ska gälla produktion, användning, försäljning och import av de så…