De rika driver oss mot klimatkollapsen

Glöd– Ledare | Ta från de rika och ge till de fattiga – en välkänd maxim från både Robin Hood och julaftonsmyset framför…
 

Klimatavtal beskrivs som ”historiskt” men små ö-nationer sågar det

Zoom– Miljö | Jubel i Dubai när COP28 klubban föll. För första gången nämns alla fossila bränslen i en avtalstext från ett klimattoppmöte.
 

Sverige röstade för vapenvila i Gaza

Radar– Utrikes | FN:s generalförsamling har med överväldigande majoritet röstat för en ickebindande resolution om omedelbar vapenvila i kriget i Gaza mellan Israel…
 

Sverige når inte mål för luftföroreningar

Radar– Miljö | Luftföroreningar minskar, men Sverige överskrider målet för ammoniak som skulle nås 2020.Att minska ammoniak- och kväveoxidutsläppen tillräckligt innan 2030 blir…