Läs tidningen
 

Hej Syreprenumerant!

I det här specialnumret om demokrati ger sig Syre i kast med de begränsningar av demokratin som accelererat sedan Tidöpartierna kom till makten. Magasinet är nu på väg från tryckeriet till er som prenumererar – och går att läsa här redan nu

De senaste tio åren har migration, brottsbekämpning och säkerhet dominerat det politiska samtalet. Det har påverkat prioriteringar och påskyndat beslutsprocesser. På sidorna 12–21 synar och samlar Katarina Andersson politiska förslag och beslut under perioden. Utebliven demokratisk process i samband med tvärvändningen om svenskt Natomedlemskap är ett exempel. Utredningen som hittills bara resulterat i att föreningsfriheten begränsats i syfte att stävja terrorism, men också föreslog stärkt skydd för grundlagar och domstolars oberoende ett annat.
Ändå har reformtakten i för demokratin viktiga frågor ökat sedan Tidöregeringen tillträdde. Målet är ett ”säkert, grönt och fritt” samhälle enligt Moderaternas partisekreterare Karin Enström.
– Vi levererar i rekordfart, konstaterade hon på TCO-seminariet ”Sverige 2044 – vilken resa började vi med Tidöavtalet?”.
Men handlingskraften har främst visat sig på kriminal- och försvarspolitikens område, just med hänvisning till säkerhet. På ledarplats noterar Syres chefredaktör Lennart Fernström att regeringspartnern SD i vissa avseenden går snabbare fram än Putin, som höll låtsasval i helgen.

Människorättsorganisationer med fokus på internationell demokratiutveckling har börjat larma om utvecklingen. Något som Valdemar Möller utforskar i sin stora intervju med Civil rights defenders chefsjurist John Stauffer, på sidorna 51–53.
Medier och civilsamhälle hör till det som angrips först när demokratier avvecklas. På sidorna 32–37 lyfter Madeleine Johansson fler viktiga aspekter och oroande globala trender ur den nyligen offentliggjorda demokratirapporten från V-dem-institutet i Göteborg. Även för Sverige finns negativa tendenser, men än så länge inte illa nog att ge utslag på V-dems demokratiindex.
Hur snabbt den svenska demokratin faktiskt skulle kunna avskaffas har Stina Lagerkvist tagit reda på. På sidorna 22–31 framgår att flera politiska beslut den senaste tiden inskränkt friheten för medborgarna. Och att demokratier snarare avvecklas via demokratiska processer och val än genom statskupper och tillsättandet av en diktator. Så var det för övrigt även när Hitler kom till makten, vilket förklaras på sidorna 54–55.

I mitt grannskap hålls ett samtal om tillit till demokratin samma vecka som det här magasinet trycks. Oron här handlar bland annat om hur nödvändig klimatomställning ska ske när demokratin haltar och en frågeställning är hur lokalt engagemang kan påverka samhället och framtiden.
Medborgarråd kan vara en väg, och dessa har på senare tid fått en renässans, vilket Ossian Sandin fördjupar sig i på sidorna 38-43. Han berättar om hur ett slumpmässigt ihopsatt medborgarråd förankrat ny klimatpolicy i Frankrike, och att metoden nu även ska testas i Sverige.
Kanske tyder det på att John Stauffer har rätt i det han lyfter som hoppfullt – att inskränkningar i demokratin kan leda till att fler börjar engagera sig. Mina grannar verkar inte alls vara ensamma. Just så har rättigheter vunnits tidigare och så kan de försvaras och vinnas igen.

Syre har nu varit utan presstöd i fyra månader. Stödet från er läsare betyder att vi kan fortsätta lyfta de här perspektiven – stort tack för det! Om du vill bidra ytterligare, följ denna länk: tidningensyre.se/stod-oss.
Nästa temanummer utkommer i maj och handlar om konspirationism. Missa inte!


Jenny Rönngren
Tf redaktionschef

PS. Vill du avanmäla detta nyhetsbrev från oss klickar du här och bockar ur Syres veckomagasin under Redaktionens val. Där kan du även anmäla dig till eller ta bort dig från våra andra nyhetsbrev. DS