Invandrartäta områdens levnadsstandard sjunker

Radar– Inrikes | Levnadsstandarden har sjunkit kraftigt i invandrartäta områden trots att allt fler arbetar. På landsbygden är inkomsterna mera stabila men servicen…
 

Inkomstgapet mellan kvinnor och män oförändrat – på 20 år

Radar– Mänskliga rättigheter | Kvinnors nettoinkomst är än i dag mycket lägre än männens, och det ekonomiska gapet mellan könen har inte förändrats på…
 

Regeringsförslag: 100 miljoner till regionala flygplatser 

Radar– Politik | Sveriges regionala flygplatser behöver ekonomiskt stöd för att samhällsviktiga transporter ska kunna säkras. Det anser regeringen och skjuter till 100…
 

Längre väntan på asylbesked försvårar integration

Radar– Migration | Ju längre tid det tar att få ett asylbeslut, desto svårare för den asylsökande att etablera sig på arbetsmarknaden. Det…
 

”En svensk tiger – och sprider inte olämpliga bilder till ryssarna”

Glöd– Debatt | I en instabil värld bör man tänka på vilka bilder man sprider, skriver Gunnel Malm. När hon växte upp fanns…
 

Slutförvaret – ett unikt, historiskt och fullkomligt ansvarslöst beslut

Glöd– Ledare | ”Unikt, historiskt, säker och ansvarsfullt” var några av orden som Annika Strandhäll återkom till när hon presenterade regeringens beslut om…