← Till Tidningen Global
Radar

Kenyas fattiga vill ha ökat inflytande

Deltagare från Kalawa i distriktet Makueni som nyligen deltog vid mötet om FN:s hållbara utvecklingsmål.

Kvinnor spelar en allt viktigare roll i kampen mot fattigdomen, men måste få bättre tillgång till finansiella tjänster. Det säger Julia Mutua, som tillhör en kvinnlig bondegrupp i östra Kenya.

KENYA – Till skillnad mot förr så har kvinnor i dag en allt viktigare roll i arbetet för att stärka hushållens ekonomier, men de måste också få tillgång till lån och kunskap för att kunna driva sina egna företag, säger Julia Mutua, som var en av deltagarna vid ett möte om FN:s utvecklingsmål som nyligen hölls i distriktet Makueni.

Hon säger till IPS att fattigdomen kommer till många uttryck – bland annat genom en bristande tillgång till rinnande vatten och sjukvård. Dessutom saknar många föräldrar pengar till att betala sina barns skolavgifter. Julia Mutua förklarar att en grupp som ofta hamnar på efterkälken i utvecklingsarbetet är personer med funktionsnedsättningar.

– De har blivit marginaliserade alldeles för länge, liksom flickor och kvinnor. Om alla ska komma med i arbetet för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen så kommer det att behövas skräddarsydda satsningar för att hantera de utmaningar dessa grupper står inför.

Julia Mutua var en av ett hundratal kvinnor och män från området Kalawa som nyligen deltog vid ett forum där FN:s utvecklingsmål stod i centrum. Mötet ingår i en satsning där företrädare för biståndsorganisationer och myndigheter möter lokalbefolkningar för att diskutera vilka utmaningar som marginaliserade grupper står inför. Liknande möten genomförs också i Bangladesh, Indien, Nepal och Vietnam.

I Kenya hölls det första mötet i slutet av förra året i slumområdet Kibera i huvudstaden Nairobi.

Mötet i Makueni handlade bland annat om de faktorer som leder till att olika grupper blir marginaliserade i fattigdomsbekämpningen, och hur dessa grupper ska kunna inkluderas.

De flesta deltagarna är engagerade i lokala organisationer, och många menar att forumet gav dem en möjlighet att ta upp de problem som möter dem i vardagen.

– Vattenbristen slår hårdast mot kvinnor och barn, sade Patricia Mutuku, som är medlem av den lokala gruppen Thwake Kalawa, som arbetar med frågor som berör tillgången på rent vatten.

Hennes organisation arbetar med olika projekt som syftar till att öka tillgången på friskt vatten.

– Ett projekt handlar om att plantera träd i syfte att fylla på grundvattenreserverna. En av våra medlemmar besökte Etiopien och fick där lära sig hur denna metod fungerar och det är något vi gärna vill kopiera, sade Patricia Mutuku.

Fred Odinga vid den internationella biståndsorganisationen Voluntary Services Overseas, VSO, deltog vid mötet i Makueni, och han menar att de budskap som fördes fram kan bli betydelsefulla.

– De mest marginaliserade i samhället, som kvinnor som aldrig tidigare har blivit lyssnade på, kan vid dessa möten få en möjlighet att bli hörda av myndighetsrepresentanter, säger Fred Odinga.

Många deltagare var samtidigt frustrerade över att den kunskap som samlas in på gräsrotsnivå sällan används i de satsningar som sedan genomförs. Flera deltagare menar dessutom att den information som samlas in i många fall bara kommer från befolkningen i städerna.

Fred Odinga säger att många saknar kunskaper om de globala utvecklingsmålen och att det därför skulle behövas hållas många fler möten för att få kunskap om de utmaningar lokala befolkningar möter.

Charles Nyakundi vid VSO säger att det framkommit vid flera liknande möten i Kenya att de personer som är mest marginaliserade i utvecklingsarbetet är äldre, personer med funktionsnedsättningar – och kvinnor.

Makueni ligger i en region som ofta drabbas av torka. Men området är även känt för de framsteg som på senare år har gjorts i fråga om att förbättra befolkningens livsvillkor, efter den decentralisering av politiken som genomfördes i landet för sex år sedan. Den innebär att de lokala myndigheterna fått ökad rätt att bestämma över sin budget.

Stephen Odhiambo, vid den enhet inom den kenyanska regeringen som ansvarar för arbetet med utvecklingsmålen, understryker att det behövs ett utökat samarbete mellan alla myndigheter och ickestatliga aktörer. Och han menar att forumet i Makueni var lyckat.

– Medborgare ska inte dra sig för att kräva tillgång till tjänster.

Enligt Stephen Odhiambo kommer det att krävas ett samarbete mellan många aktörer för att kunna kartlägga och nå ut med insatser till marginaliserade grupper, och för att kunna engagera dem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV