← Till Tidningen Global
Radar

Avtal mot sexuella trakasserier i Lesotho

Avtalet som nu har undertecknats är en seger för fackföreningen Independent Democratic Union of Lesotho.

Fackföreningen the Independent Democratic Union of Lesotho har lyckats få till stånd ett bindande avtal mot sexuella trakasserier. Avtalet gäller fem textilfabriker i Lesotho och har undertecknats av såväl fack, som klädföretag och kvinnorättsorganisationer, rapporterar det internationella industrifacket Industriall.

LESOTHO Avtalet gäller det Taiwanbaserade globala jeansföretaget Nien Hsings textilfabriker i Lesothos huvudstad Maseru som bland annat syr jeans till Lee och Wrangler. Det har kommit till stånd efter att systematiska sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av textilarbetarna, bland annat genom att chefer och mellanchefer krävt sexuella tjänster i utbyte av anställningar.

Även ledningen kritiserades hårt i en rapport av Workers Rights Consortium, då den inte agerade mot förövarna. Det skapade skapade ett klimat där övergrepp accepterades.

Workers Rights Consortium undersökte missförhållandena på fabrikerna under ett par år och konstaterade i sin rapport ett utbrett sexualiserat våld mot textilarbetarna som i huvudsak är kvinnor: ”Det genusbaserade våldet och trakasserierna som upptäcktes på dessa inrättningar stred mot arbetarnas rättigheter enligt Lesothos arbetsrätt, internationella normer och uppförandekoderna hos de klädmärken vars produkter de anställda producerar.”

Avtalet som nu har undertecknats är en seger för fackföreningen Independent Democratic Union of Lesotho (Idul) som under många år arbetat mot genusbaserat våld på fabrikerna där fler än 10 000 personer är anställda.

– Vi är fast beslutna att skydda arbetares rättigheter och välbefinnande på fabrikerna, och att försäkra att kvinnliga arbetare känner sig trygga, uppskattade och stärkta. Vi är glada över att arbeta med ett omfattande program för att bekämpa och hindra genusbaserat våld och trakasserier, säger Iduls vice generalsekreterare May Rathakane till Industriall.

– Detta är ett genombrott för bättre arbetsvillkor och kommer att skydda arbetare från repressalier från arbetsgivarna,

Ett organ kommer att upprättas som en del av avtalet för att säkerställa att övergrepp och trakasserier utreds, utbildningar kring sexuella trakasserier för såväl fabriksarbetare som för chefer och ledning kommer också att genomföras. Dessutom har de allra osäkraste anställningarna i form av kortkontrakt minskats betydligt – sådana kontrakt gjorde arbetarna än mer sårbara för det sexualiserade våldet.

Avtalet innebär också att föreningsfriheten ska skyddas och anti-fackliga aktioner förbjuds: ”Detta är avgörande eftersom arbetarnas möjlighet att handla kollektivt för att skydda sina rättigheter och intressen på arbetsplatsen ger dem ett kraftigt och grundläggande verktyg för att bekämpa sexuella trakasserier och tvång” skriver Workers Rights Consortium och betonar att begränsade möjligheter att arbeta fackligt är en viktig orsak till varför trakasserierna och våldet kunde bli så omfattande.

Genom avtalet har också de olika klädföretagen som fabriksarbetarna tillverkar produkter för skrivit under att de kommer att dra in beställningar om leverantören inte lever upp till avtalet.

– Varumärken har ett ansvar att försäkra att deras leverantörer respekterar arbetarnas rättigheter och förhindrar genusbaserat våld och trakasserier, säger Edgar Romney från Workers United som fungerade som rådgivare under förhandlingarna kring avtalet.

– Dessa överenskommelser speglar ett delat engagemang för att försvara arbetarnas rättigheter och är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma när vi går samman globalt,