← Till Tidningen Global
Radar

Nytt index ska öka jämställdheten inom jordbruket

Rod Waddington | Kvinna sår korn i Lalibela, Etiopien.

Ett nytt index för att mäta kvinnors egenmakt inom internationella jordbrukssatsningar presenterades nyligen. Målet är att verktyget ska bidra till att stärka kvinnors roll i olika utvecklingsprojekt.

VÄRLDEN En testversion av verktyget, kallat Pro-WEAI, lanserades i slutet av förra veckan av forskningsinstitutet IFPRI tillsammans med ett center knutet till Oxfords universitet och ett antal deltagande projektgrupper.
Verktyget ska mäta i vilken grad kvinnor blir stärkta av olika jordbrukssatsningar och även bidra med förslag på olika strategier som kan förbättra situationen. Det ska även kunna användas för att bedöma resultaten av olika satsningar.

–  Pro-WEAI är ett nytt verktyg som kan berätta för oss vad som händer inom familjerna – ledde deltagandet i ett projekt till att kvinnornas kontroll över hushållets inkomster förbättrades? säger Agnes Quisumbing, som är forskare vid IFPRI.

Hon tillägger att verktyget lyfter fram områden inom jämställdhetsarbetet som har en avgörande betydelse för frågor som berör hälsa och tillgången till mat – vilket är mycket viktigt i satsningar på jordbruk.

Det nya verktyget bygger på ett tidigare jämställdhetsindex inom jordbruket, WEAI, som lanserades 2012 och som uppges ha varit mycket framgångsrikt. Det nya är att man nu även ska kunna hitta problem i redan pågående projekt, och även bedöma på vilket sätt olika insatser för att åtgärda dessa problem ger resultat.

Pro-WEAI belyser bland annat i vilken grad kvinnor ges möjlighet att delta i beslut inom jordbruket, hur familjernas pengar ska användas, i vilken grad kvinnor ges möjlighet att äga jordbruksmark och andra tillgångar och deras möjligheter att få lån. Andra indikatorer handlar om förekomsten av våld inom familjen och i vilken grad kvinnor ges möjlighet att ingå i grupper som tar viktiga beslut.

Det nya verktyget används redan i FN-satsningar för att stärka situationen för kvinnor på landsbygden i två olika distrikt i Etiopien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV