Människan utvecklar ständigt ny teknik

och skapar nya förutsättningar för att släcka en till synes evig upptäckarlust. När det gäller forskning kring och upptäckter av nya vattenreserver presenteras och motiveras projekt lika mycket med kunskapsvinning som med framtida behov. Kina är nyss hemkomna med en sond från månen och ovärderliga prover. Under de kommande åren väntas andra nationer nå månens poler – och dess istäcken. Andra projekt tar sikte på Jupiter eller subglaciala sjöar under Antarktis. Människans relation till vatten är på alla sätt flytande och i ständig rörelse – men till vilket pris?
Klas Lundström skriver i tre delar om Människan och vattnet – del 1: Vikten av is

 

En ny rapport visar att världens

stora energijättar investerar i grön marknadsföring istället för förnybar energi. Det finns ett stort glapp mellan energibolagens retorik och praktik när det handlar om åtgärder till gagn för klimatet och miljön.
Christin Sandberg skriver om Långt avstånd mellan grön retorik och miljöovänlig praktik  

 

Det globala facket Industriall kräver att

alla de demokratiaktvister som greps i Hongkong under den nya säkerhetslagen i förra veckan ska släppas. På söndagen uttryckte utrikesministrarna i Australien, USA, Storbritannien och Kanada ”allvarlig oro” över massgripandet i ett gemensamt uttalande.
Bella Frank skriver om Massgripande i Hongkong fördöms

 

Detta och mycket mer i Tidningen Global #277

 
 

Välkommen till Tidningen Global!

 

Jan-Åke Eriksson

Chefredaktör