Ett spädbarns dödsfall i oktober

kan sammanfatta Västpapuas 20 år av ”särskild autonomi” under Indonesiens översyn. Vid årsskiftet löper rådande autonomistatus ut och en folkmajoritet kräver självständighet samtidigt som indonesisk militär och polis trappar upp sitt dödliga våld mot varje form av missnöjesyttringar. Benny Wenda, politisk ledare i exil, konstaterar att Västpapua förfallit i undantagstillstånd.  Klas Lundström skriver reportage om  Västpapuansk höst

 

När USA går till val den 3 november

kommer Kalifornienbor också rösta om en lag som skulle göra det omöjligt att klassificera exempelvis Uberförare som anställda, snarare än som egenföretagare. Gigföretag har satsat 200 miljoner dollar för att få igenom lagen som är en del av en arbetsrättslig strid som syns på flera ställen i världen. Bella Frank skriver om Kalifornisk strid för gigekonomins arbetare

 

Få personer torde ha missat

att tisdagen den 3 november går USA till val, dels till följd av det mediala intresset för USA:s sittande president Donald Trump, dels för valets kaosartade upprinnelse, präglat av bojkottade digitala debatter, ett covid-19-smittat Vita huset och bristande fokus på sakfrågor. Tidningen Global belyser tre områden som förtjänar större granskning än vad de hittills fått.  Läs Fyra år av Trumpism

 

Detta och mycket mer i Tidningen Global #257

 
 

Välkommen till Tidningen Global!

 

Jan-Åke Eriksson

Chefredaktör