Pressmeddelande

2021-02-15

Svenska koraller hotade: “Sveriges största rev har decimerats”

Syre har granskat hur trålare och klimatförändringar hotar svenska kallvattenkoraller. Sedan det största revet som ligger i Kosterhavets nationalpark skyddades för trålning år 2000 har antalet kolonier gått från runt 190 till ett tiotal. En dramatisk nedgång, berättar Tomas Lundälv, marinbiolog från Grebbestad som intresserat sig för korallerna ända sedan 1980-talet.

 – Det vi vet är att trots att det varit skyddat, så har där trålats flera gånger, säger han.

Men också klimatförändringarna kan ha spelat roll till att revet i Kosterhavet minskat de senaste 20 åren. Syre har tagit del av de preliminära resultaten från ett uppdrag som regeringen gett Havs- och vattenmyndigheten, för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar reven. Ett av resultaten som sticker ut är att data tyder på en långsiktig temperaturhöjning av djupvattnet i Kosterområdet.

Läs hela reportaget här.

Mer information:
– tidningensyre.se
– Ossian Sandin, reporter och ämnesredaktör: 0762 -28 13 66, ossian.sandin@tidningensyre.se
– Lennart Fernström, chefredaktör: 0704-25 32 60, lennart.fernstrom@tidningensyre.se