Migrationskollen 9 juni

Hej!

När någon kommer till Sverige för att söka asyl är det viktigt att processen är rättvis. Det innebär bland annat att de offentliga biträden som vissa asylsökande kan ha rätt till under den tid de befinner sig i medan deras ansökan behandlas är lämpade för uppgiften. Men i en ny granskning konstaterar Riksrevisionen att så inte alltid är fallet.

– Syftet är inte att peka ut enskilda biträden utan att bedöma hur hanteringen fungerar på en övergripande nivå. I vissa fall har myndigheter och domstolar tillåtit olämpliga offentliga biträden att fortsätta agera som biträden trots att de har misskött sitt uppdrag eller på annat sätt är olämpliga. Det finns offentliga biträden som förordnats nya uppdrag trots att de begått brott eller har uteslutits från Advokatsamfundet. Det handlar om enstaka fall men det är allvarligt ur ett principiellt perspektiv, säger Lovisa Ingström, som har projektlett granskningen.

Läs också om den uppkommande invigningen av installation ”Den stora saknaden” om asylsökande som lämnat Sverige, deporterats eller tagit livet av sig. Syre pratade med initiativtagaren Marit Törnqvist, som sedan 2015 har tvingats bli aktivist. Något hon – som är illustratör och författare – inte har något emot men inte heller hade planerat för.

Trevlig läsning!

 

 

Hanna Strid

 

Brister i asylprocessen - biträden inte alltid kompetenta

Zoom | De offentliga biträden som har till uppgift att föra asylsökandes talan under asylprocessen är inte alltid lämpade för uppgiften. Det…
 

Asylsökandes berättelser blir installation 

Zoom | De senaste fem åren har präglats av åtstramad migrationspolitik. Många har farit illa i asylprocessen, deporterats eller lämnat Sverige av…
 

Zoom

Jemens barn kräver fred – Sverige säljer vapen

Många barn i Jemen har aldrig upplevt annat än krig. Vapenvilan som inleddes i april har gett en gnutta hopp,…
 

Radar– Morgonkollen

Här vaknar flera miljoner hungriga – varje dag

Skördar slokar, familjer går hungriga och barn letar vatten i stället för att gå i skolan. På Afrikas horn är…
 

Radar– Utrikes

Unicef-chefen: Bland det allra värsta jag sett

Medan nya kriser påkallar världens uppmärksamhet tynar miljoner små barn i Afghanistan bort av svält. Unicef-chefen Catherine Russell berättar för…