Här samlar vi artiklar om Omvändelseterapi

Eventuellt norskt förbud mot omvändelseterapi

Radar – Mänskliga rättigheter