Tag: Normkritiskt tänkande

Göteborg i bräschen för inkluderande äldrevård

Radar Ett år efter att Göteborgs stad sjösatte en ny modell…