Tag: Kumi Naidoo

”Endast de unga kan rädda planeten”

Zoom Dagens unga måste komma på nya lösningar på gamla problem…