Tag: klimatsmart jordbruk

Satsningar på klimatsmart jordbruk avgörande

Radar – Nyhet Afrika står för en mycket liten del av världens koldioxidutsläpp.