Tag: Kemikalieinspektionen

Brister i märkning av hälsofarligt franslim

Radar – Nyhet Ögonfranslim kan framkalla hälsoproblem som astma och hudutslag. Trots det…