Tag: John Hinckley

Mannen som sköt Reagan fri efter 41 år

Radar – Syre Morgon