Tag: icke våld

Ickevåld lyckas alltmer sällan att påverka diktaturer

Radar – Mänskliga rättigheter