Tag: havsturbin

Kairyu - havsturbinen som ger hopp om grön el i Japan

Radar – Miljö