Tag: Genomsnittsåldern

Papperslösa dör tidigare

Radar – Nyhet Papperslösa dör yngre än andra och betydligt oftare av våld…