Tag: Fornlämningar

Kulturlämningar fortsätter skadas av skogsavverkning

Radar – Miljö

Fornlämningar körs sönder av skogsmaskiner

Radar – Nyheter

Radar
Gräver sig bakåt i tiden på Järva

Radar – Nyheter Under tre veckor i maj och juni ska arkeologiska utgrävningar…