Tag: FN-konvention

Det är samhället som är efterblivet – inte individer

Glöd