Tag: Flemingsbergsskogen

Motorväg planeras trots att miljarder saknas

Radar – Nyhet Pengar saknas för motorvägen över Södertörn, men Trafikverket fortsätter planeringen…