Tag: Bihar

Värmebölja slår mot indiska Bihar

Radar – Nyheter