Tag: Betaltjänster

Svårare betala med kontanter

Radar – Nyheter

Ojämn tillgång till betaltjänster i länet

Radar – Nyhet Tillgången på grundläggande betaltjänster i Västra Götaland är inte tillräckligt…