Tag: amerikanska valrörelsen

”Filterbubblorna sluter inte in oss”

Radar – Nyhet Debatten om hur filterbubblor på nätet stänger in oss i…