Radar – Nyhet

Skärholmen hoppas på höjt valdeltagande

Skillnaden är stor i valdeltagandet mellan Stockholms olika stadsdelar. Skärholmen är en av de kommuner som befinner sig på botten, men projektet ”127:s röster räknas” vill råda bot på det.

Valåret har inletts och projektet 127:s röster räknas mobiliserar. De arbetar för att få upp valdeltagandet i Skärholmen, Bredäng, Sätra och Vårberg, alla med postnummer som börjar med 127.

– Valdeltagandet i Skärholmen har sjunkit varje val sedan 20 år tillbaka. Det vill vi göra folk medvetna om. Men också om vikten av att rösta och hur man kan göra, säger Antonay E Kidane.

Antonay E Kidane är 19 år och har varit med i det ungdomsdrivna projektet ända sedan förra valet. Nu sitter han i projektledningen och ansvarar för det ganska svåra uppdraget att få fler att rösta i Skärholmen.

I kommunvalet 2014 låg valdeltagandet på 62,5 procent, näst lägst i hela staden. På botten hamnar Rinkeby-Kista med 59,4 procent. Att jämföra med exempelvis Södermalm där 85,2 procent av de boende gick och röstade, eller Danderyds 89,2.

Det finns flera orsaker till att Skärholmsborna är obenägna att gå och rösta, tror Antonay E Kidane.

– Man måste studera demografin. Det kan handla om språkförbistringar, det är många med utrikes bakgrund här som kanske inte har etablerat sig i samhället på samma sätt som i andra områden. Sedan handlar det om politiken. Det är inte bara i Skärholmen som framtidstron inte är på topp. Det är alltmer polariserat och människor tycker att politiker talar över huvudet på dem.

Följaktligen blir metoden direktkontakt mellan väljare och politiker.

– Jag tror starkt på vårt koncept att bjuda hit makthavare och intressanta människor. Det är mycket snack om till exempel polisfrågor, hur vi ska ta tillbaka områden och så vidare, men det gäller att göra det på ett trovärdigt sätt. För att politikerna ska bli trovärdiga  finns det bara en väg att gå, nämligen att de möter väljarna, säger Antonay E Kidane.

Projektet satsar i år också på att nå ut bredare online. För detta syfte har de spelat in tre kortfilmer: En följer tre inspirerande profiler från Skärholmen, en handlar om vikten av att rösta och den tredje riktar sig till partiledarna och bjuder in dem till en debatt inför valrörelsen.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.