Zoom

När storpolitiken flyttar in i klassrummet

På Enskede gårds gymnasium går omkring 230 elever på språk- introduktionsprogrammet. De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat samtidigt som migrationspolitiken skärpts. För elever som lever i ovisshet är det svårt att fokusera. Många bär också med sig traumatiska upplevelser, vilket i sin tur påverkar lärarna. ”Det var inte det man tänkte sig när man blev lärare – att man ska jobba med människors psykiska hälsa på det här sättet”, säger Jennie Rosengren som är gymnasiets rektor.

Individuellt program

Ali Hasari berättar om hur viktigt beskedet om uppehållstillstånd var. Foto: Hanna Strid

”Oöverstigliga mål”

Jennie Rosengren, rektor på Enskede gårds gymnasium, berättar att skolans personal får hantera situationer och frågor som deras utbildning inte riktigt förberett dem för. Foto: Hanna Strid

När motivationen tryter

Läraren Camilla Carlberg säger att hennes jobb är både roligt och givande, men engagemanget kostar också på. Foto: Hanna Strid

Mentorer som avlastar

”Ibland är det stort att någon ens orkar komma till skolan.”

Camilla Carlberg, lärare på Enskede gårds gymnasium.

Elev- och lärarhälsa 

Storpolitik i klassrummet

Varje gymnasieskola har en skyldighet att sätta upp personliga mål för eleverna med en individuell studieplan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Utbildningsvägar för nyanlända

• Språkintroduktionsprogrammet blev ett av fem egna individuella program 2011

• Få av de nyanlända eleverna, som går via språkintroduktionsprogrammet, till ett gymnasieförberedande – hinner påbörja ett vanligt gymnasieprogram

• För att få påbörja gymnasiet måste man vara max 19,5 år

• Det tar enligt forskning sju år att lära sig ett skolspråk, det vill säga, bra nog för att klara av en gymnasieutbildning. Få nyanlända hinner lära sig både svenska och ta tillräckligt många betyg innan de är ”för gamla”

• Utbildningsvägar för de som får stanna finns dock, men många får istället gå på komvux

• Bara de som inte fyllt 20, och har klarat tillräckligt många betyg, kan få sin utvisning uppskjuten (och om de får jobb 6 månader efter avslutad gymnasieutbildning få utvisningen stoppad)