Energi

Hallå där! …

... Leif Lundin som är enhetschef på statligt ägda forskningsinstitutet Rise, och sysslar med jordbruks- och livsmedelsfrågor, och är en av deltagarna i tisdagens debatt ”Vi är vad vi äter? Att mätta 9,6 miljarder munnar 2050”.

Kan vi mätta 9,6 miljarder munnar år 2050?

– För att mätta alla i framtiden är det viktigt att vi utnyttjar all tillgänglig teknik för att öka produktionen. Förutsättningarna för ökad matproduktion får dock inte påverka målet att vi måste säkerställa att jordbruket och livsmedelsproduktionen måste bli hållbart och framför allt ge en minskad miljöpåverkan. Vad som är ytterst viktigt är att det fortsatt satsas på forskning och utveckling inom detta område.

Är mat en fördelningsfråga? 

– Matproduktionen i världen så som det är nu är en fördelningsfråga. Självfallet så finns det en oro att vi inte kommer att kunna att producera tillräckligt med mat för alla, vilket kommer resultera i att det kommer bli djupare klyftor mellan dem som har råd och dem som inte har det. Återigen belyser detta vikten av att vi satsar på forskning och utveckling för att säkerställa att det finns mat för alla.

Hur ser du på ekologisk odling kontra industriellt framtagen mat?

– Vi ska inte endast ta ställning till ”ekologisk odling” utan jag tycker att ”hållbar matproduktion” är ett mer relevant begrepp.

– Det omfattar en bredare syn på livsmedelstillverkningen och inkluderar inte endast odlingsförhållanden utan ser hela livsmedelskedjan som ett system som kan optimeras för att minimera miljöpåverkan. Hållbar matproduktion är förutsättning för att vi långsiktigt ska ha mat för alla, men det förutsätter att vi utnyttjar all tillgänglig teknik och kunskap nu och i framtiden. Detta innebär att alla produktionssätt måste utnyttjas för att öka produktionen tillräckligt.

Vad kan jag som enskild göra? 

– Jag tror att det ökade engagemanget som vi ser från de flesta i dag vad det gäller vad och hur vi ska äta är en positiv och hälsosam trend. Detta engagemang kommer att förändra förutsättningarna för dem som producerar din mat, för det vi som konsumenter efterfrågar är också något som livsmedelsnäringen kommer att tillverka.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.