Energi

Hallå där! …

… Rebecka Lemoine, biolog, 2017 års miljöhjälte och initiativtagare till den biologiska mångfaldens dag – vad händer den 22 maj?

– Det händer massor! Mer än 160 aktiviteter anordnas, från Ystad till Kiruna, för att hylla den biologiska mångfalden. Exempel på aktiviteter är fjärilsvandring, artbingo, bioblitz, invigning av en ny nationalpark, naturfotoutställning, offentliggörande av årets mångfaldspris och manifestationer för biologisk mångfald. De flesta aktiviteter anordnas av ideellt arbetande eldsjälar som brinner för frågan, vilket känns väldigt fint. Dagen har blivit en naturens högtid, då folket visar att det här är en viktig fråga som måste upp på agendan.

Varför är den biologiska mångfalden viktig?

     – Biologisk mångfald, en artrik natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter. Och förutom att det handlar om mångfaldens nyttor för oss människor, så har ju arter även ett egenvärde i sig, ett existensberättigande.

Vad behöver vi göra för att bevara den biologiska mångfalden?

– Vi behöver göra massor, allihopa. På ett individuellt plan kan vi använda vår konsumentmakt och välja närproducerat och ekologiskt, och har vi trädgård kan vi göra många åtgärder där för att gynna växter, fjärilar, insekter, fåglar, igelkottar och pollinatörer. Men det stora lasset måste ändå dras av politiker, beslutsfattare och de stora industrierna. Vi måste skydda våra få kvarvarande gammelskogar, radikalt ställa om skogsbruket, se till att fler myllrande våtmarker restaureras, skapa förutsättningar för betesmarker, minska användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel och göra om artfattiga gräsmattor och vägkanter till ängsmarker.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.