Radar – Nyhet

Fler barnfamiljer saknar bostad

Hemlösheten ökar bland barnfamiljer i storstadsområdena. Nu krävs fler billiga hyresrätter, menar Stockholms stadsmission.

Som Syre Stockholm berättade om i ett Zoom den 13 oktober saknar allt fler barnfamiljer i storstäderna ett hem. Det visar Stockholms stadmissions rapport. I Stockholms stad fanns i början av året 718 barn som var utan ett stadigvarande boende. Det är 83 fler barn än 2015.

– Så här ska det inte vara. Vi har en grundlag som säger att alla människor har rätt till bostad, säger Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms stadsmission.

Missbruk och psykisk ohälsa är inte längre huvudorsaker till hemlöshet. Ökningen beror främst på att allt fler helt enkelt inte har råd att skaffa en bostad. Det måste åtgärderna anpassas till, menar Marika Hjelm Siegwald.

– Vi behöver fler billiga hyresrätter där människor med låga inkomster har råd att bo och där de får tillåtelse att bo. I dag accepterar allmännyttan i många fall inte hyresgäster med försörjningsstöd, säger hon.

Högre bostadsbidrag som omfattar fler står också på organisationens önskelista. Och så sneglar de österut.

– Vi har tittat på Finland som lyckats minska hemlösheten med en fjärdedel, säger Marika Hjelm Siegwald.

Där har bland annat frivilligorganisationer, kommuner och fastighetsbransch gått samman i en stiftelse som fördelar bostäder till människor i  hemlöshet. Sedan två år tillbaka samarbetar Stockholms stadsmission med fastighetsbranschen i projektet ”Särskildnyttan” för att få fram lägenheter till bostadslösa.

På Stockholms stadsmission möter man allt fler barnfamiljer som desperat söker bostad efter bostad utan att få napp. Vissa tvingas flytta från tillfälliga boenden och blir inkvarterade på vandrarhem.

– Det är inte en bra uppväxtmiljö. Vi ser mer av det än för några år sedan, säger Marika Hjelm Siegwald.

Att se till att barn får en fast bostad kan vara avgörande för hur det går för dem senare i livet, påpekar Marika Hjelm Siegwald.

– Barn som börjar sitt liv i utsatthet som blir följden av att sakna ett stadigvarande boende löper stor risk att hamna i utanförskap även som vuxna. Den som exempelvis inte har ett ställe att sitta och göra sina läxor på hamnar lätt efter i skolan, säger hon.