”Träd är viktiga koldioxidbindare”

Med skolelevernas observationer kan klimatforskare få reda på hur länge träden är gröna på olika platser i landet. Det är viktigt för att räkna ut hur träden kan motverka klimatförändringar i framtiden.