Svenska omställare vill stärka lokal ekonomi

Många svenska omställare ser lokal ekonomi som rörelsens nästa stora fråga. En modell är Jak-bankens Leraket som betonar att energin i lokal ekonomi måste komma från platsens specifika förutsättningar, från befintliga verksamheter och nätverk och från en stark känsla av gemenskap.