”Stadsveganer borde flytta till landet”

Lantbrukare behöver få mer betalt för vegetabiliska produkter för att ha råd att sluta med köttproduktion, och stadsveganer borde börja att odla sin egen mat. Det var några slutsatser under ett samtal om självhushållning och djurrätt som Landets Fria var med och ordnade den 6 maj.