Sfi­­­-elever om att lära sig svenska

Naime Lushí, Azem Fetai, Raida Badal och Dunja Hussein läser alla svenska för invandrare på skolan i Eslöv.