Ordet är fritt, men inte gratis

Många författare förväntas arbeta gratis eller för låga arvoden. Då osynliggörs åratal av hårt arbete, refuserade manus och ekonomisk instabilitet, skriver Viveka Sjögren från barn- och ungdomslitterära sektionen inom Sveriges författarförbund. Den 19 mars möts medlemmar i fyra städer för att lyfta frågan.