Hbtq-fobi måste upphöra

Hbtq-personer utsätts för hat, hot och våld i Sverige 2015, vilket är helt oacceptabelt. Utvecklingen för att motverka inskränkande normer har gått framåt, men mycket finns kvar att göra. Det skriver Ingrid Lomfors, överintendent Forum för levande historia, som anser att fler aktörer i samhället måste stå upp för hbtq-frågorna.