Folkvandring till landsbygden för miljön

Det nya miljonprogrammet är ett initiativ för klimatet, den biologiska mångfalden och Sveriges självförsörjning. Med hjälp av skatteavdrag, utbildningar och nya boenden ska stora grupper lockas att flytta tillbaka till landsbygden.