En femtedel av svenskarna är ekologiska medborgare

I Sverige är 40 procent av befolkningen att betrakta som miljömedvetna. 22 procent har så högt engagemang för miljön att de kan inkluderas i kategorin ekologiska medborgare, enligt fyra olika forskningsstudier från Luleå tekniska universitet, LTU.