Barns hälsa och föräldrars ekonomi hänger samman

Barn från ekonomiskt utsatta familjer löper 131 procent högre risk att dö under barndomen än barn från familjer med högst inkomster. Det framgår i en ny forskningsrapport som studerat sambandet mellan barns hälsa och socioekonomisk bakgrund. I Uppsala kommun satsas det inte på åtgärder för utsatta barn utan där skärs det ner på budgeten år efter år.