Landets Fria Syre

Chilenska skolor samlar in regnvatten för att kunna odla grönsaker

Zoom Skolbarnen i grannkommunerna Ovalle och Río Hurtado i norra Chile har vattenvård på schemat. För att bekämpa torkan i regionen samlar eleverna upp regnvatten och återvinner så kallat gråvatten (bad-disk- och tvättvatten) för att kunna bevattna frukt- och grönsaksträdgårdar i området. Några gymnasielever har dessutom byggt ett filter som ska rena det återvunna vattnet.

Nya odlingsmetoder kan göra stor nytta för matproduktionen i världen

Zoom Intresset för att hitta nya sätt att bearbeta jorden ökar i hela Europa.  Det som lockar är att få en mer levande jord och bättre markstruktur. Elsa Lagerquist, doktorand på SLU, forskar om alternativa odlingsmetoder i storskaligt, ekologiskt jordbruk.

Världens megastäder ökar trycket på skogarna

Zoom Medan två tredjedelar av världens befolkning förväntas bo i städer år 2050, fortsätter trycket att öka på skogarna som avverkas för att ge plats för jordbruk.

Zambia: Lokala satsningar ska hindra avskogning

Zoom Zambia har stora skogsområden med många olika trädarter – men en snabb avskogning hotar skogarnas biologiska mångfald. En satsning riktad mot bönder syftar till att visa hur viktiga träden kan vara både som inkomstkälla och som skydd för åkermarker.

Vattenbrist hotar var fjärde människa

Radar Vattenbrist blir ett allt större problem i världen. Enligt en ny studie hotas en fjärdedel av alla människor av just brist på vatten.–I många delar av världen är läget alarmerande, säger Betsy Otto på World Resources Institute.

IPCC: Stora förändringar i jordbruket behövs

Radar För att kunna nå klimatmålen måste vi ändra våra matvanor och ställa om produktionen av livsmedel, manar FN:s klimatpanel.

Naturskyddsföreningen: Dessa politiska förändringar måste ske

Radar Den nya rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel, var glasklar.  Dagens jord- och skogsbruk ger enormt stora klimatutsläpp. Naturskyddsföreningen reagerade snabbt på rapporten och publicerade en lista på  de fem viktigaste politiska förändringar man nu vill se.

Hållbar musikskola ett lyft för Påskön

Zoom En satsning på den lilla och isolerade Påskön visar hur hållbara projekt kan ge resultat. Här har hundratals barn fått chansen att ta musiklektioner i en skola som drivs av solenergi och vars väggar består av återvunnet byggmaterial.

Skogsbad på recept - en framtida mirakelkur?

Energi Kan skogsbad bli en framtida behandlingsmetod mot stress? Ja, säger Jenny Lovebo, som har forskat  på just skogsbad och dess effekter.– Att ordinera skogsbad på recept kan minska användandet av läkemedel, särskilt psykofarmaka, och fungera som ytterligare ett skäl till att behålla tätortsnära skogar och parker, säger hon, till Kurera.

Flera kommuner stoppar konstgräs: "Kunskapsläget är för dåligt"

Radar Frågan om hur mycket skada granulaten i konstgräsplaner gör på miljön har varit het denna sommar. Flera kommuner har nu stoppat inköpen av konstgräs, men samtidigt är kunskapen om alternativa material ofta för låg.

De vill bygga mötesplats för omställning

Zoom På Öråkers gård utanför Kungsängen har föreningen Odla ihop startat upp en ny verksamhet i år med stöd från ett Leaderbidrag. Det är grönsaksodling enligt principerna för permakultur och de planerar att utöka med bland annat gemensamhetsodling och marketgarden för försäljning. – Det är ju verkligen en dröm att det här skulle kunna bli ett exempelprojekt om man tänker på alla de stora jordbruken runt om städerna, säger Jenny Salmson, en av grundarna till föreningen.

Återbruk ger effekt i fattigt område i Buenos Aires

Energi I södra Buenos Aires tar de asfalterade vägarna slut när en av Argentinas största kåkstäder tar vid. Hit anländer inte alltid stadens sopbilar till de trånga gränderna och miljöproblemen är stora. Samtidigt visar en satsning att förnybar energi och återbruk kan förbättra både miljön och livsvillkoren för den fattiga befolkningen.

Kollektivt arbete förbättrar kvinnornas liv i Anderna

Zoom På mer än 3 300 meter över havet, i regionen Cuzco hackar kvinnor i den infertila jorden och frosten för att odla ekologisk mat och återuppliva det gemenskapsarbete som härstammar från Inkarikets dagar i Peru.

Jordens resurser slut tidigare än någonsin: "Det är allvarligt"

Radar I måndags tog jordens resurser för 2019 slut. Aldrig tidigare har den så kallade ”Overshoot Day” inträffat tidigare. Det är tre dagar tidigare än ifjol och fem månader tidigare än 1970.

Inlandsbanan vill gå över till vätgasdrivna tåg

Radar Tåg lyfts ständigt fram som det mest klimatvänliga sättet att resa långt. Men även bra sätt kan bli bättre. Nu vill Inlandsbanan ersätta sina diesellok med vätgasdrivna bränslecellslok, skriver Ny Teknik.

Bredbandsuppkoppling på landsbygden styrs av godtycklighet

Zoom Fungerande bredbandsuppkoppling är en viktig förutsättning för att kunna leva på landsbygden. I dag styrs tillgången främst av marknadskrafter. Trots att Sverige ligger bra till ur ett europeiskt perspektiv, saknas det fortfarande stabil uppkoppling i flera glesbygdsområden. Och vem som får och inte får avgörs ofta av godtycklighet.

Studie: Musikfestivaler kan leda till hållbarare liv

Radar Kan ett besök på en musikfestival vara en inkörsport till en hållbarare livsstil? Enligt en nyligen publicerad studie är svaret ja.– Alla som varit på en festival vet att det hör till att vara lite småskitig i några dagar, säger Tullia Jack, sociolog vid Lunds universitet.

Omställningslabbet undersöker vår syn på "Resurser"

Zoom Vad innebär det att ställa om till ett mer hållbart samhälle? Det är den grundläggande frågan i Omställningslabbet, en serie samtal eller workshoppar med olika teman, som Yannick Porter är med och driver på Under Tallarna i Järna.

Ny forskningsrapport: Grön ekonomisk tillväxt inte möjligt

Radar Drömmen om grön tillväxt i världsekonomin måste begravas om klimatkrisen ska lösas. Den slutsatsen dras i en omfattande internationell studie, skriver danska sajten Information.

"Det är bara du, din kamrat och naturen"

Energi Vill du utmanas av naturen och elementen? I så fall kanske swimrun är något för dig. Sporten är förhållandevis ny, men växer snabbt. Särskilt bland de som gärna vill ha en naturupplevelse under träningen.

Hållbar samhällsförändring med ekopedagogik

Zoom Den första boken på svenska om naturens rättigheter kom ut under våren, ett samarbete mellan pedagogerna Nikolas Berg och Ingrid Berg och miljöforskaren Martin Hultman. Här berättar de för Landets Fria Syre om tankarna bakom boken och hur de ser på den nödvändiga transformationen av samhället. Vilken roll kan ekopedagogiken spela i denna process – som också behöver ske inom oss?

Urfolket Qhara Qhara kräver lagändring i Bolivia

Zoom Den urgamla Qhara Qhara-nationen inledde i våras en kamp mot den bolivianska staten för att försvara sina förfäders land. Det är en tydlig utmaning mot den regering som kom till makten 2006 med löften om respekt för ursprungsbefolkningens värderingar och rättigheter.

”Sprututbyten borde finnas i alla städer”

Zoom Sprututbyte för personer som injicerar droger har länge varit en omdebatterad fråga i Sverige. Sedan det kommunala vetot slopades har tillgången ökat och i dag finns det omkring 14 program i hela landet. Men fortfarande måste vissa resa för att få vård och det ser ut att dröja innan sprutbyte finns i alla städer.

Ekofilosofi som verktyg i miljökriserna

Zoom Varför händer det så lite trots att vi har så mycket fakta om miljöproblemen? Hur undviker vi att agera i panik under hotet av klimatkrisen? Olika sorters kunskap och att hantera osäkerhet är några av frågorna som deltagarna på årets ekofilosofiska sommarakademi kan fördjupa sig i.

Bybefolkning löste sina energiproblem på egen hand

Zoom Varken staten eller storföretagen var intresserade av att hjälpa invånarna i fyra byar i nordvästra Guatemala att få tillgång till el. Då valde befolkningen att lösa det på egen hand genom att bygga sina egna vattenkraftverk.

Hampan växer åter i Italien

Zoom Sedan hampalagen reglerades i Italien 2016 har produktionen ökat explosionsartat.  Butiker för ”cannabis light” breder ut sig över landet och produkter som hamparicotta och hampaöl har blivit populära. Men hampans hållbarhetsaspekt är minst lika viktig som den ekonomiska.

Nätverk vill att unga ekobönder ska lyfta Nigeria

Zoom Nigeria är Afrikas folkrikaste land och en av världens största importörer av ris. Men det är också ett land där stora områden av jordbruksmarker förblivit outnyttjade och där det finns ett enormt behov av nya arbetstillfällen. För Lawrence Afere är lösningen given – att fler ungdomar startar ekologiska jordbruk. Hittills har hans satsning engagerat över tre tusen medlemmar.

Så får stadsbarn bättre kontakt med naturen

Zoom Barn med starka band till naturen är mer benägna att skydda den. Ny forskning från Högskolan i Gävle visar hur den kontakten kan stärkas hos barn i städer.

”Jag vill dra mitt strå till stacken”

Zoom Välja tåg istället för flyg, äta veganskt eller avstå från att skaffa barn. Att göra val utifrån vad som är bra för klimatet blir allt vanligare. För Cecilia Wisén är det en större uppoffring att sluta flyga än att avstå barn och för Carmen Sosa är det viktigt att föra över miljömedvetenheten till dottern. Vi pratar också med forskaren Magnus Bergquist om vad som får oss att göra de val vi gör.

Plockhuggning istället för kalhyggen

Zoom Ett hållbart skogsbruk där skogen får växa fritt och där omplantering med enbart ett trädslag upphör, skulle betyda allt för den biologiska mångfalden. Det menar Mikael Karlsson, grundare av Ecoforestry Foundation som arbetar med att sprida idén om ett klimatsmartare sätt att bedriva skogsbruk.

Mer lokal matproduktion – med byn som utgångspunkt

Zoom Leader Södermanland har gett tummen upp till ett projekt som ska undersöka hur byn Merlänna i Södermanland kan få en större andel lokal och resilient matproduktion. ”Att odla tänker jag är något som många måste lära sig”, säger ena projektledaren Annica Gustafsson.

Kraften i muntligt berättande

Zoom Storytelling – med inriktningen ”läkande berättelser” kan vara ett sätt att bearbeta traumatiska upplevelser. För många asylsökande kan ett besked om att få stanna eller inte i Sverige dröja minst två år, och läkande berättelser kan vara ett stöd i att klara av den utsatta situation som den långa väntan innebär. ”Vi vill ge hopp och vara ett ljus i mörkret”, säger Sissi Saller, en av kursledarna.

Nytt bostadskoncept utmanar ekobyn

Zoom Regen villages är ett internationellt företag som vill bygga miljövänliga bostadsområden på svenska landsbygder. ”Man kommer att bo i samklang med naturen och andra människor”, säger Mats Eliasson, företagets Sverigechef.

Prenumerera

från 49 kr per månad

Prenumerera

Torka och bränder förstör tyska skogar

Radar Tysklands skogar har drabbats hårt av de senaste årens torka och skogsbränder. Enbart i år har över 1 100 kvadratkilometer…

Peru redo för hållbar palmolja

Radar Perus palmoljeproducenter är redo att ingå ett avtal som skulle innebära att landet från och med 2021 enbart kommer att…

Rekordstor spannmålsskörd väntas i år

Radar Totalskörden av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton, vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet, enligt Jordbruksverkets…

Kraftiga översvämningar har positiva effekter

Radar Extrem nederbörd och kraftiga översvämningar, ofta förstärkta av klimatförändringar, orsakar stor förödelse. Men en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature…

Nu töms havens miljöbomber på sin olja

Radar Runt Sveriges kuster ligger hundratals fartygsvrak som är tickande miljöbomber. Sedan en tid tillbaka pågår arbete med att desarmera dem.”De…

Tyskland stoppar stöd till Brasilien på grund av skogsskövling

Radar Tyskland har bestämt sig för att strypa stödet på motsvarande 350 miljoner kronor till Brasilien. Detta eftersom landet inte gör…

Humlor för pollinering odlas i unikt projekt

Radar I Linköping pågår just nu ett unikt försök med att odla humlor som ska användas för pollinering. Projektet som fått…

Försvagat skydd för hotade arter i USA

Radar Den amerikanska regeringen har färdigställt ändringar som innebär lättnader av bestämmelserna i landets lag om skydd av hotade vilda djurarter.

Högre biologisk mångfald på urfolks mark än i naturreservat

Radar Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt och under de närmsta århundradena riskerar tre fjärdedelar av alla arter på…

Forskning: Doft av natur minskar stress

Radar Att grönytor och skog kan ha hälsofrämjande effekt på stressade stadsmänniskor är känt sedan tidigare. Men först nu har forskare…

Hitta godsakerna i din rabatt

Energi Plocka sallat och gräva upp potatis – självklart. Men att ge sig ut bland perennerna i rabatten och börja stoppa…

19 miljoner år gammal jättepapegoja hittad

Radar Kvarlevorna efter en jättepapegoja, stor som en halv vuxen människa, har hittats i Nya Zeeland. Att döma av benresterna var…

IPCC: Vegetarisk kost nödvändigt för klimatet

Radar Forskare varnar för att det inte räcker med att minska koldioxidutsläppen från fordon, industrier och kraftverk för att rädda klimatet.

Hatet mot Greta: "Hon ger oss dåligt samvete"

Radar Greta Thunberg gestaltar det dåliga samvete som finns i oss alla över att vi inte gör mer för miljön. Högernationalistiska…

Miljontals hotas av matbrist på Afrikas horn

Radar FN-organ och biståndsorganisationer varnar för att en torka på Afrikas horn riskerar att utlösa en ny omfattande matkris i regionen.

Tiotusentals deltog i prideparaden

Radar Prideparaden – för många höjdpunkten under den pågående Prideveckan i Stockholm – lockade tiotusentals deltagare och uppemot en halv miljon åskådare.

Ny studie: Åtta timmars arbetsvecka bäst för hälsan

Radar Robotar och maskiner tar över allt mer av människans arbete, med oro om massarbetslös som följd. Nu visar en färsk…

Omställning Falkenberg agerar mot kommunen: "Utlys klimatnödläge"

Radar Den ideella föreningen Omställning Falkenberg har tröttnat på politikernas håglöshet inför klimatfrågan. I måndags lämnade man över en skrivelse till…

Flera oklarheter kring nytt burkaförbud

Radar I veckan trädde ett nytt förbud i kraft mot att bära burka eller annan klädsel som täcker ansiktet i offentliga…

Torkan blev droppen – nu är vattenskydd hett

Radar Under fjolårets torka fick många upp ögonen för grundvattnets betydelse. Nu föreslås en rad insatser som ska öka vattenskyddet och…

Klimatmålet redan överskridet i delar av Kenya

Radar Redan nu har temperaturerna i delar av Kenya stigit med mer än de 1,5 grader som världens länder eftersträvade genom…

Samtal med Rob Hopkins om framtiden

Energi Ett inspirerande samtal att lyssna på i sommar är ”What is the transition movement? – a podcast with Rob Hopkins”…

Odla nytt med naturens skräp

Energi Trött på trädgårdens ris, kompost och avfall? Testa att skapa en hügelbädd.

Historiska värmerekord lamslår Europa

Radar Värmen har just nu ett rejält grepp om stora delar av Europa. På torsdagen passerade Tyskland, Nederländerna och Belgien för…

"Vi vill utveckla klimatstabilt vete som kan odlas i Sverige"

Radar Förra årets veteskörd blev skral till följd av värme och torka, året innan påverkades den av det kalla och regniga…

Nytt spårbarhetsystem kan säkra information i textilier

Radar Allt fler konsumenter efterfrågar information om kläder men bristfällig information och insyn samt att dagens system är lätta att kopiera…

Avloppsvatten kan ersätta dricksvatten i industrin

Radar Återanvänd avloppsvatten för att spara på rent dricksvatten? Det kan Halmstad och Laholm vara bland de första med i Sverige.

Inte en enda flicka född i 132 indiska byar

Radar De våldsamma skogsbränder som härjat i Portugal är i stort sett under kontroll, uppger brandmän som deltar i släckningsarbetet och…

Alger kan bli storindustri i svenska hav

Radar Algerna vi äter i sushin och sjögrässalladen importeras ofta från andra sidan jorden – men hade lika gärna kunnat odlas…

Enklare regler för algodlare på gång

Radar De långa väntetiderna för att få tillstånd att odla alger i haven ses över av Jordbruksverket. Ett initiativ från regeringen…

Klädtillverkare stämmer myndighet för miljökampanj

Radar Svenskt Vattens kampanj mot onödig, miljöfarlig användning av silver i olika produkter hotas med stämning och vite. Om inte Svenskt…

Sameby uppmanar bolag att avveckla gruvbygge

Radar I ett brev uppmanar Samerådet tillsammans med samebyn Semisjaur Njarg Bolidens fem största ägare att avveckla planerna på ett dagbrott…

Bikupor ingen miljöinsats

Radar Företag som satsar på bikupor som en miljöinsats och för att gynna den biologiska mångfalden gör mer skada än nytta,…