Nyhetsmagasinet Syre Nummer 177-178 fredag, 30 juni 2017
Radar – Nyhet

Allt fler förskolor på väg att bli kemikaliefria

Minst 73 procent av landets kommunala förskolor är på väg att bli fria från kända farliga kemikalier, visar en undersökning av Naturskyddsföreningen. 168 kommuner arbetar aktivt med att förbättra förskolemiljön när det gäller kemikalier. Ytterligare 28 kommuner är i en uppstartsfas.

Organisationen  startade projektet Operation giftfri förskola för fyra år sedan. Uppföljningen visar att genomslaget blivit mycket större än Naturskyddsföreningen vågat hoppas på.

– Att så många arbetar med att ta bort farliga kemikalier är inte bara glädjande för oss som förening, utan en stor vinst för hela samhället. Det är otroligt bra att produkter och material som innehåller kända farliga kemikalier försvinner från barnens inomhusmiljö, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I praktiken innebär arbetet att gammal elektronik, möbler med farliga flamskyddsmedel och gammal plast tas bort.

En nyligen publicerad undersökning från Stockholms stad bekräftar bilden. Halterna av farliga kemikalier minskar i såväl damm på förskolor som i urin hos förskolebarn.


Nummer 177-178 fre 30/6-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 177-178

fre 30/6-17 Fler nummer