Prenumerationer för dig som vill förändra världen

Du väljer pris!

Vi vill att alla ska ha råd med Syre, därför väljer du själv pris efter din plånbok. För från 45 kronor i månaden får du Syre två gånger i veckan, på tisdagar digitalt och fredagar på papper. Vill du ha din lokala Syretidning får du den varje fredag och betalar då från 30 kronor i månaden.
För att klara utgivningen och hålla en hög kvalitet behöver vi dock få mer betalt av er som har råd. Vi hoppas därför att ni som kan väljer ett högre pris. På det sättet hjälper du oss också att hålla nere priset för dem som har en tunnare plånbok. Väljer du det dyraste alternativet, en stödprenumeration, får du som tack dessutom de andra två tidningarna digitalt*.

Hur ofta vill du ha Nyhetsmagasinet Syre på papper?


Vilken lokal Syre vill du ha?Hur vill du betala?


Vad vill du betala?


Personuppgifter

* Om du tar stödprenumeration på en tidning får du den på papper (om du valt det) och de andra två digitalt. Har du stödprenumeration på två tidningar får du de två på papper och den tredje digitalt. Alla Syre tidningar är fullvärdiga tidningar med egna redaktioner. I Syre är största fokuset på inrikes och globala nyheter medan det största fokuset i Syre lokalt är det lokala. Det går därför utmärkt att ha tidningarna var och en för sig men vi rekommenderar kombinationen Nyhetsmagasinet Syre och din lokala Syre.

Prenumerationsvillkor

Prenumerationstid

Alla prenumerationer är löpande fram till uppsägning om inte annat framgår vid tecknandet. Vi skickar en ny avi när prenumerationstiden är på väg att gå ut och du väljer då om du vill betala den eller säga upp prenumerationen. Utebliven betalning är inte en giltig uppsägning. Ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen gäller för prenumerationer.

Utgivning

Nyhetsmagasinet Syre kommer ut 98 gånger per år, varav två gånger som dubbelnummer. Syre Göteborg kommer ut 49 gånger per år, varav en gång som dubbelnummer. Uppehållen ligger normalt i juli (två veckor) och mellan jul och nyår.

Adressändring

Tillfällig eller permanent adressändring är kostnadsfri inom Sverige. När du ändrar adress behöver vi din nya adress två veckor innan adressändringen ska ske. Tillfällig adressändring kan inte ske för kortare period än fyra veckor. Vid adressändring till utlandet, se utlandsprenumeration nedan.

Uppehåll

Om du vill göra uppehåll i prenumerationen vill vi veta det två veckor i förväg för att kunna garantera ett uppehåll vid önskat datum. Ett uppehåll kan vara som kortast fyra veckor och som längst ett år.

Stödprenumerationer

I stödprenumerationen på nyhetsmagasinet Syre ingår även en prenumeration på Syre Göteborg för samma period som du tecknar Syre.
I stödprenumerationen på Syre Göteborg ingår även en prenumeration på nyhetsmagasinet Syre för samma period som du tecknar Syre Göteborg.

Leverans

Syres strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. Men någon absolut garanti kan vi inte ge. Vi ber dig som läsare att kontakta oss om du inte får tidningen, eller om du får den för sent eller till fel adress. Om du anmäler en störning i distributionen ersätter vi dig genom att förlänga prenumerationen med lika många veckor som tidningen har uteblivit. Vi behöver din reklamation inom en vecka från det att störningen inträffat.

Utlandsprenumeration

Vid prenumeration till utlandet gäller stödpriserna (men utan extra tidning) för att täcka de extra portoavgifterna. Vid digitalprenumeration till utlandet tillkommer dock ingen extra portoavgift och du kan välja vilket prisalternativ du vill.

Vi reserverar oss för transporter och lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Kontakt med Syre

Förändringar i prenumerationen gör du enklast genom att kontakta vår prenumerations- och distributionsavdelning på telefon eller mail. Du behöver ha ditt abonnent- eller kundnummer, vilket du hittar på avin. Telefonnummer: 08-845 033. E-post: prenumeration@tidningensyre.se.

Syre följer Personuppgiftslagen (PUL)

När du beställer en prenumeration lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Mediehuset Grönt, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om din prenumeration. Detta gäller även dig som beställer en provprenumeration till dig själv eller någon annan.

Vi kan behöva kontakta dig om det till exempel är problem med distributionen till din adress. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Mediehuset Grönt.